Proti veřejné službě - za řádnou práci

NESLUŽBA

Kdo jsme?

Neslužba je iniciativa proti takzvané veřejné službě organizované podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (nezaměňovat s veřejně prospěšnými pracemi ani s obecně prospěšnými pracemi). Vystupujeme proti šíření tohoto úředně organizovaného vykořisťování chudých nezaměstnaných občanů. Účastnit se mohou občanská sdružení i jednotlivci, angažovaní občané i přímí vykonavatelé veřejné služby.

Co požadujeme?

  • Zrušení veřejné služby a očištění českého právního řádu od tohoto institutu
  • Nahrazení veřejné služby běžným pracovním vztahem
  • Povinnost obce zřídit pracovní místa pro občany v hmotné nouzi.
  • Doplacení mzdy za již odvedenou práci

Činnost

S požadavkem na eliminaci veřejné služby z našeho právního řádu oslovíme poslance, veřejnost, média a případně i mezinárodní instituce. Ve své aktivitě neustaneme, dokud neskončí vykořisťování chudých občanů neplacenou prací a nedosáhneme odškodnění pro ty, kteří už takto poškozeni byli. Je možné organizovat také zákroky na úrovni obcí, obracet se na starosty a zastupitele, účastnit se veřejných schůzí zastupitelstev a požadovat, aby obec místo vykořisťování občanům nabídla možnost přivýdělku v pracovním vztahu podle zákoníku práce. Obce nemají povinnost veřejnou službu organizovat a podílet se tak na perzekuci nezaměstnaných, mají možnost svým sociálně potřebným občanům nabídnout přivýdělek formou řádného zaměstnání nebo brigády. Protože tyto otázky řeší obce samostatně, může se na svou obec s těmito požadavky obrátit každý občan. Neváhejte zakročit proti nespravedlnosti páchané jménem obyvatel obce!

Design downloaded from free website templates.